Head lines
  • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ประเภทวิชาชีพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขัน“ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม” (ผมชาย) คะแนนระดับเหรียญเงิน ระดับภาค
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลองคืการมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ปี 2560
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) คะแนนระดับเหรียญทอง ระดับภาค

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรินทร์ นวลรอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายธวัชชัย วิญญัตติกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายนริศ แก้วสีนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายศรศิลป์ บุญอิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชาตรี คงแป้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมล่าสุด ดูกิจกรรมทั้งหมด

10-01-2018
ประมวลภาพการฝึกอบรมการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพและการทำคุกกี้เพื่ออาชีพ
10-01-2018
ประมวลภาพการอบรมการจัดกระเช้าของขวัญและการจัดแจกันดอกไม้
10-01-2018
ประมวลภาพพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
10-01-2018
ประมวลภาพอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเชิงปฏิบัติ (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพผลงานวิชาอาหารว่างไทย (ภาคฤดูร้อน เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูเอกสารทั้งหมด

วันที่
รายการ

รายงานทางการเงิน

สมัครเรียนออนไลน์

e-Learning

วิดีโอแนะนำ ดูทั้งหมด

ข่าววงการศึกษา

หน่วยงานที่เกียวข้อง

เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัด