วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ตั้งใจฝึก
  • ประกาศ
  • ประกาศ
  • ประกาศ
  • ประกาศ
  • ประกาศ
  • ประกาศ
ประมวลภาพกิจกรรมและผลงาน
โครงการอบรมการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ

โครงการอบรมการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ

ภายใต้ความร่วมมือสอศ.กับบริษัทโอซีซี จำกัด (มหาชน)...

อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้..

อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้..

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมูลนิธิรักษ์ไทย...

อบรมขับขี่ปลอดภัย

อบรมขับขี่ปลอดภัย

ร่วมกับบริษัทฮอนด้า จำกัด...

ลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา...

แนะนำวิทยาัลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี